Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Έδρα

Η επιχείρηση ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, στο Παγκράτι, κοντά σε σημαντικούς επιστημονικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα μεγάλα Νοσοκομεία καθώς και Ιδιωτικά Εργαστήρια, Βιομηχανίες κ.α.

Η θέση αυτή παρέχει άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Περιφερειακή Υμηττού - Αττικής Οδού - Αεροδρόμιο, το ΜΕΤΡΟ και άλλους συγκοινωνιακούς άξονες, για την ταχεία ανταπόκριση στις Εθνικές Οδούς και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

page1-img1.jpg

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa