Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Τεχνική Υποδομή

H ANELIS αναλαμβάνει την αξιόπιστη και άρτια Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη των συστημάτων που προμηθεύει η εταιρεία.

 

Για την παροχή υψηλού επιπέδου Επιστημονικής και Τεχνολογικής υποστήριξης η ANELIS διαθέτει τα πλέον κατάλληλα και αξιόπιστα όργανα και συσκευές, με ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με διεθνή ή εθνικά πρότυπα.

 

Η ANELIS είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, εφαρμόζοντας Πρωτόκολλα Εγκατάστασης (IQ), Συντήρησης (MQ), Λειτουργίας (OQ) και Απόδοσης (PQ), πιστοποιώντας έτσι την ορθή λειτουργία των οργάνων και συσκευών.


Εργαλεία και Όργανα Μετρήσεων


Η εταιρεία ANELIS διαθέτει πλήρες φάσμα εργαλείων και οργάνων:

Πλήρη συλλογή από μηχανικά εργαλεία και ηλεκτρονικά όργανα, πάγκου ή φορητά για την εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση, και επισκευές.
Πολλά από αυτά είναι πιστοποιημένα για σκοπούς προτυποποίησης και βαθμονόμησης

 • Αεροσυμπιεστές
 • Βάρη
 • Γεννήτριες Συχνοτήτων
 • Γυάλινα Εργαστηριακά Οργανα
 • Θερμόμετρα
 • Παλμογράφοι
 • Πεχάμετρα και Αγωγιμόμετρα
 • Πιεσόμετρα
 • Πολύμετρα
 • Πρότυπα εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Ροόμετρα
 • Στροφόμετρα
 • Ταχόμετρα
 • Υάλινα Όργανα Χημείου
 • Υγρασιόμετρα
 • Φιάλες Αερίων
 • Φίλτρα για φασματοφωτόμετρα Ορατού-Υπεριώδους

Τα παραπάνω μπορούν να υποστηρίζουν και να βαθμονομούν:

 • Aυτόκαυστα
 • Αυτόματους Αναλυτές Ποτών-Τροφίμων
 • Ειδικές Συσκευές
 • Ζυγούς
 • Ζυμωτήρες
 • Θάλαμους ICH,θερμοκρασίας-Υγρασίας, Επιταχυνόμενης Γήρανσης, Stress
 • Θαλάμους Νηματικής Ροής, Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος κλπ
 • Θερμόμετρα
 • Κλίβανους και Φούρνους Υψηλών Θερμοκρασιών
 • Πεχάμετρα – Ιοντόμετρα – Αγωγιμόμετρα
 • Πυκνόμετρα
 • Συσκευές αποσάθρωσης-διαλυτοποίησης-σκληρότητας-ευθρυπτότητας
 • Συσκευές επεξεργασίας Νερού
 • Συσκευές Χώνευσης-Εκχύλισης
 • Τιτλοδότες και συσκευές προσδιορισμού υγρασίας
 • Φασματοτόμετρα RAMAN, ICP, XRF
 • Φασματοφωτόμετρα FT-IR, UV/VIS, AAS, NIR
 • Φυγοκέντρους
 • Χρωματογράφους Υγρούς, Αέριους, Ιοντικούς
page1-img1.jpg

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa