Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Υπηρεσίες

Προτείνουμε ολοκληρωμένες  λύσεις ακολουθώντας μεθοδευμένη προσέγγιση:

  • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους.
  • Υποβάλουμε Μελετημένη Πρόταση, στοχεύοντας στην πλέον σωστή οικονομική και τεχνική προσέγγιση.
  • Προμηθεύουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδεύουμε το προσωπικό στην χρήση του και την πλήρη αξιοποίηση του.
  • Αναλαμβάνουμε την Επιστημονική Υποστήριξη, με συμβόλαιο ή με έκτακτη κλήση, για την ανάπτυξη της κατάλληλης για την συγκεκριμένη εφαρμογή μεθοδολογίας.
  • Αναλαμβάνουμε την Τεχνική Υποστήριξη, με Συμβόλαιο ή με έκτακτη κλήση, για την απροβλημάτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
  • Αναλαμβάνουμε την  Διακρίβωση Εξοπλισμού για την συμμόρφωση του με πρότυπα ή άλλες μεθοδολογίες.
  • Στοχεύουμε στην Μεταφορά Σύγχρονης Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας, σε συνεργασία με αποκλειστικής απασχόλησης εγχώριους συνεργάτες και διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους.
  • Συνεργαζόμαστε με Επιστημονικούς Φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Χώρου για την Συμμετοχή σε Κοινά ή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
page1-img1.jpg

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa