Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Παρουσίαση

Η επιχείρηση ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ιδρύθηκε το 2006 από τον Ελευθέριο Κλωθάκη, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ, μετά από μακρόχρονη και επιτυχή  σταδιοδρομία, ως διευθυντής πωλήσεων, αρμόδιος για την προώθηση στην Ελληνική αγορά των προϊόντων μερικών από τους Παγκόσμια μεγαλύτερους οίκους στο χώρο των Επιστημονικών Οργάνων και Συσκευών.

Σαν πρώτο βήμα επέκτασης των τομέων δραστηριοτήτων της και  των συνεργασιών της με νέους οίκους , η επιχείρηση συνεχίζει επιτυχώς την προηγούμενη λειτουργία της με τη σημερινή νομική μορφή ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

page1-img1.jpg
research.jpg

Ο σκοπός μας

Σκοπός της  ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικά άριστων λύσεων, στον τομέα των επιστημονικών οργάνων και συσκευών, σε συνδυασμό με την πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη τους.

Στόχος της ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι να καλύπτει τις σύγχρονες εργαστηριακές και ερευνητικές ανάγκες φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και να προωθεί τις πωλήσεις συστημάτων νέων τεχνολογιών με κύριες εφαρμογές στην έρευνα, στον ποιοτικό έλεγχο, στην παραγωγική διαδικασία και στις επιστήμες ζωής.

Η ANELIS διαθέτει ISO 9001:2008 από τον φορέα διαπίστευσης διεθνούς αναγνώρισης  AVRV.

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa

Ascott Analytical Equipment

Ascott Analytical Equipment