Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Ο σκοπός μας

Σκοπός της  ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικά άριστων λύσεων, στον τομέα των επιστημονικών οργάνων και συσκευών, σε συνδυασμό με την πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη τους.

Στόχος της ANELIS-ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι να καλύπτει τις σύγχρονες εργαστηριακές και ερευνητικές ανάγκες φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και να προωθεί τις πωλήσεις συστημάτων νέων τεχνολογιών με κύριες εφαρμογές στην έρευνα, στον ποιοτικό έλεγχο, στην παραγωγική διαδικασία και στις επιστήμες ζωής.

Η ANELIS διαθέτει ISO 9001:2015 από τον φορέα διαπίστευσης διεθνούς αναγνώρισης  AVRV.
page1-img1.jpg
Πν. Δικαιώματα © 2016-19 anelis.gr - Υποστήριξη: Option Computers