Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Νέα - Δραστηριότητες

Η ANELIS συνεργάζεται, αντιπροσωπεύει και διανέμει προϊόντα κορυφαίων οίκων:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

RENISHAW

Φασματόμετρα Raman

RIGAKU

Περιθλασίμετρα Ακτίνων-Χ-rays (XRD) Περιθλασίμετρα μονοκρυστάλλων Single Crystals XRD) Κρυσταλλογραφία Πρωτεϊνων Κρυσταλλογραφία μικρομορίων Περιθλασίμετρα μικρών γωνιών (SAXS) Συνδυασμένο XRD με DSC (Διαφορικό Σαρωτικό Θερμοδόμετρο)
Εξαρτήματα ειδικών Εφαρμογών XRDΓεννήτριες Ακτίνων-ΧΦασματόμετρα Ακτίνων-Χ (ED-XRF) Φασματόμετρα Ακτίνων-Χ (WD-XRF) διαδοχικής ή ταυτόχρονης ανάλυσης

SPECS

Επιστημονικά όργανα για τη νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών και την επιστήμη επιφανειών.

Himac

Φυγόκεντροι

Ascott Analytical Equipment

Θάλαμοι για δοκιμές διάβρωσης

Dynamica

Φυγόκεντροι, φασματοφωτόμετρα, Plate Readers , αναλυτές DNA

NANONICS

Atomic Force Microscopes/NSOM

OXFORD INSTRUMENTS

Επιτραπέζια φασματόμετρα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού - NMR

Douglas Instruments

Αυτόματα Robot Κρυστάλλωσης πρωτεϊνών

Adam Equipment

Εργαστηριακοί και βιομηχανικοί ζυγοί - Πλάστιγγες

Tinius Olsen

Συστήματα μηχανικών δοκιμών, στατικών τάσεων και/ή συμπίεσης

Linkam Scientific Instruments

Θερμαινόμενες και ψυχόμενες τράπεζες για μικροσκόπια.

Maassen Spektroskopie

Αναλώσιμα για AAS, ICP, ICP-MS και FT-IR για Agilent (Varian), GBC, Shimadzu, PerkinElmer ή Thermo (Unicam)

EDGETECH INSTRUMENTS

Υγρόμετρα, RH αναμεταδότες, ανιχνευτές υγρασίας, Αναλυτές υγρασίας, RH βαθμονομητές, γεννήτριες σημείο δρόσου και όργανα μέτρησης οξυγόνου.

Equitec

Εργαστηριακοί καταψύκτες, Εργαστηριακά ψυγεία, Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, Επωαστήρες, Κλιματικοί θάλαμοι, ψυγεία τραπεζών αίματος

Photron

Λυχνίες Κοίλης Καθόδου (HCL) και Τόξου (D2) για φασματόμετρα

Euromex

Εργαστηριακά μικροσκόπια και Στέρεο-μικροσκόπια

ECOSAFE

Ντουλάπια ασφαλείας για εύφλεκτες, διαβρωτικές, τοξικές, πολλαπλών επιπέδων κινδύνου ουσίες και για κυλίνδρους αερίων και απαγωγή αερίων.

Van Der Heijden

Εργαστηριακός εξοπλισμός ψύξεως

Miele

Επαγγελματικά πλυντήρια

SCP

Αντιδραστήρια, Αναλώσιμα

Electron Microscopy Sciences

Εξοπλισμός αξεσουάρ και χημικά για μικροσκοπία και ιστολογία

Globe Instruments

Ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα παρακολούθησης, για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Huazheng Electric

Όργανα δοκιμών λαδιού μετασχηματιστών, Όργανα δοκιμών υψηλής τάσης, Όργανα δοκιμών προϊόντων ασφαλείας, σύστημα εντοπισμού βλαβών καλωδίων, έλεγχος προστασίας ρελέγια δοκιμές σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας

Shanghai Changji

Όργανα ανάλυσης πετρελαίου, όργανα για αναλύσεις αυτοκινητόδρομων, συσκευές μέτρησης ιξώδους και γεωλογικά όργανα.

HORBESAL

Εργαστηριακοί και βιομηχανικοί κλίβανοι

STAUBLI ROBOTICS

Ρομποτικά συστήματα

PROTHERM FURNACES

Εργαστηριακοί κλίβανοι

LAC

Βιομηχανικοί κλίβανοι, ξηραντήρια και φούρνοι για πυρολυτικές εφαρμογές

OLIS Inc

Φασματόμετρα φθορισμού, απορροφήσεως, Circular Dichroism

COSTECH

CHNSO Αναλυτές, αξεσουάρ και χημικά

Saentis

Αναλώσιμα για αναλυτές υδραργύρου, ICP, ICP-MS, γραφίτη, DSC, CHNOS / TOC,

RAYPA

Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Αυτόκαυστα

JP Selecta

Εργαστηριακός Εξοπλισμός φούρνοι

IKA

Εργαστηριακός Εξοπλισμός φούρνοι αναδευτήρες

page1-img1.jpg
Πν. Δικαιώματα © 2016-19 anelis.gr - Υποστήριξη: Option Computers