Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Υπηρεσίες

Προτείνουμε ολοκληρωμένες  λύσεις ακολουθώντας μεθοδευμένη προσέγγιση:

  • Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους.
  • Υποβάλουμε Μελετημένη Πρόταση, στοχεύοντας στην πλέον σωστή οικονομική και τεχνική προσέγγιση.
  • Προμηθεύουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδεύουμε το προσωπικό στην χρήση του και την πλήρη αξιοποίηση του.
  • Αναλαμβάνουμε την Επιστημονική Υποστήριξη, με συμβόλαιο ή με έκτακτη κλήση, για την ανάπτυξη της κατάλληλης για την συγκεκριμένη εφαρμογή μεθοδολογίας.
  • Αναλαμβάνουμε την Τεχνική Υποστήριξη, με Συμβόλαιο ή με έκτακτη κλήση, για την απροβλημάτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
  • Αναλαμβάνουμε την  Διακρίβωση Εξοπλισμού για την συμμόρφωση του με πρότυπα ή άλλες μεθοδολογίες.
  • Στοχεύουμε στην Μεταφορά Σύγχρονης Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας, σε συνεργασία με αποκλειστικής απασχόλησης εγχώριους συνεργάτες και διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους.
  • Συνεργαζόμαστε με Επιστημονικούς Φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Χώρου για την Συμμετοχή σε Κοινά ή σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
page1-img1.jpg
Πν. Δικαιώματα © 2016-19 anelis.gr - Υποστήριξη: Option Computers